Copyright

myfreecopyright.com registered & protected

Friday, May 22, 2015

My Jalandoni Series... (Chapter 10... Being Loyal or Being Faithful)
Sorry guys, just had a really bad accident, I had wounds and bruises almost on all parts of my body because of the accident. 

Thank you for being with me... for being loyal...  well, this has relation to my new post.

=======================================

Habang nakahilig ang ulo ko sa dibdib niya ay umangat ang kamay niya at sinapo ang pisngi ko.

"Are you okay?" tanong nito.

"No." sagot ko.

"Don't you really want this to continue?"

Tumango ako.

Matagal na nanahimik si Mac. Saka siya lumabas ng shower at sinara ang pinto ng banyo pagkalabas nito.